Współzawodnictwo szkół – Regulamin 2017/18

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system   rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi(od szczebla międzypowiatowego) nie później niż do 30 września bieżącego roku szkolnego.     Szkoły, które nie dopełnią tej formalności nie będą klasyfikowane.

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół dla m. Płocka i dla powiatu płockiego

Pobierz: >>> Regulamin współzawodnictwa szkół 2017-18


the attachments to this post:

Regulamin współzawodnictwa szkół 2017-18
Regulamin współzawodnictwa szkół 2017-18


Comments are closed.